Waiting
SumDU

РЕЄСТР
«Установчі (дозвільні) документи
з організації діяльності університету, які видані відповідними установами
державного, регіонального та відомчого рівнів»

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Ким видано (установа, організація) Серія, номер та дата видачі
1 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи СумДУ Виконавчий комітет Сумської міської ради АОО №111909 від 13.02.1998 р.
2 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Сумський державний університет Головне управління статистики у Сумській області АА №590348 від 17.07.2012 р.
3 Довідка про включення ВНЗ до Державного реєстру ВНЗ України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 19-ОД-189 від 21.08.2012 р.
4 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (СумДУ) Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції у Сумській області 14.07.2015 р.
5 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (СумДУ) Сумське районне управління юстиції у Сумській області 03.12.2015 р.
1 Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання Міністерство освіти і науки України АЕ №458195 від 29.04.2014 р.
2 Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації Міністерство освіти і науки України АЕ №527999 від 24.02.2015 р.
3 Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ») Міністерство освіти і науки України АЕ №636082 від 10.03.2015 р.
4 Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (у т. ч для іноземних громадян) Міністерство освіти і науки України АЕ №636811 від 19.06.2015 р.
5 Сертифікат визнання навчального курсу підготовки в Гармонізованій схемі Європейської організації якості (Молодший менеджер якості. Менеджер якості) Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості №16 від 28.07.2015 р.
6 Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв Міністерство внутрішніх справ України ДДАІ №003163 від 04.11.2015 р.
7 Свідоцтво про атестацію (професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації) Міністерство освіти і науки України РД №041121 від 27.06.2017 р.
1 Ліцензія на придбання, зберігання, реалізацію (відпуск), знищення, використання прекурсорів Комітет з контролю за наркотиками АВ №430505 від 04.11.2008 р.
2 Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України АА №003571 від 29.12.2010 р.
3 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики Міністерство охорони здоров'я України АЕ №281187 від 29.08.2013 р.
4 Дозвіл на виконання випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України №46.15.30 від 28.01.2015 р.
1 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Вісник СумДУ. Серія Економіка» Міністерство юстиції України КВ №12517-1401Р від 27.04.2007 р.
2 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Державний комітет телебачення та радіомовлення України ДК №3062 від 17.12.2007 р.
3 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Журнал нано- и електронної фізики» Міністерство юстиції України КВ №15451-4023 ПР від 22.06.2009 р.
4 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Філологічні трактати» Міністерство юстиції України КВ №15593-4065ПР від 09.07.2009 р.
5 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Сумська старовина» Міністерство юстиції України КВ №16009-4481ПР від 22.10.2009 р.
6 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Праці міжнародної конференції «Наноматеріали: властивості та застосування» Державна реєстраційна служба України КВ №19017-7897Р 25.04.2012 р.
7 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень» Державна реєстраційна служба України КВ №19908-9708ПР від 04.03.2013 р.
8 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "Сумський історико-архівний журнал" Державна реєстраційна служба України КВ №20386-10186ПР від 05.11.2013 р.
9 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації «Журнал інженерних наук» Державна реєстраційна служба України КВ №20499-10299ПР від 29.01.2014 р.
1 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Машинобудівний коледж Головне управління статистики у Сумській області АА №816130 від 31.01.2013 р.
2 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Конотопський інститут Головне управління статистики у Сумській області АА №816134 від 31.01.2013 р.
3 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту Головне управління статистики у Сумській області АА №816131 від 31.01.2013 р.
4 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Політехнічний технікум Конотопського інституту Головне управління статистики у Сумській області АА №816133 від 31.01.2013 р.
5 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Шосткинський інститут Головне управління статистики у Сумській області АА №832408 від 04.02.2013 р.
6 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Хіміко-технологічний коледж ім.І.Кожедуба Шосткинського інституту Головне управління статистики у Сумській області АА №832409 від 04.02.2013 р.
1 Довідка про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру (ДОЗ «Універ») Міністерство соціальної політики України №0679 від 05.06.2014 р.
2 Свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (ДОЗ «Універ») Сумська обласна державна адміністрація І-ВМ №09 від 07.09.2017 р.
1 Свідоцтво про реєстрацію музею при навчальному закладі, що перебуває у сфері управління МОНУ (музей історико-краєзнавчих досліджень СумДУ) Управління освіти і науки СОДА №19-141 від 01.02.2011 р.
1 Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №5-Р) Сумська державна податкова адміністрація Сумської області №25700649 від 28.08.1997 р.
2 Довідка про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Державна податкова інспекція у м.Суми №24811 від 03.03.2009 р.
3 Рішення про включення СумДУ до Реєстру неприбуткових організацій (установ) Державна податкова інспекція головного управління ДФС у Сумській області №838 від 14.11.2016 р.