Waiting
SumDU

РЕЄСТР
«Установчі (дозвільні) документи
з організації діяльності університету, які видані відповідними установами
державного, регіонального та відомчого рівнів»

Перелік документів реєстру

№ з/п Назва документу Ким видано (установа, організація) Серія, номер та дата видачі
1 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи СумДУ Виконавчий комітет Сумської міської ради А00 №111909 від 13.02.1998 р.
2 Довідка про включення СумДУ до Державного реєстру ВНЗ України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 19-Д-189 від 21.08.2012 р.
3 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виконавчий комітет Сумської міської ради 04.01.2024 р.
4 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Реєстраційна служба Сумського міського управління юстиції у Сумській області 04.01.2024 р.
1 Свідоцтво про атестацію (професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації) Міністерство освіти і науки України РД №041121 від 27.06.2017 р.
2 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Прикладна математика" за спеціальністю 113 Прикладна математика другий (магістерський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №106 від 16.01.2020 р.
3 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка другий (магістерський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №166 від 28.01.2020 р.
4 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Електротехнічні системи електроспоживання" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка перший (бакалаврський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №252 від 14.05.2020 р.
5 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Банківська справа" за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування перший (бакалаврський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №315 від 14.05.2020 р.
6 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Облік, аудит і оподаткування в міжнародному бізнесі" за спеціальністю 071 Облік і оподаткування другий (магістерський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №323 від 26.05.2020 р.
7 Сертифікат про акредитацію освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності перший (бакалаврський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №362 від 16.06.2020 р.
8 Сертифікат про зразкову акредитацію освітньої програми "Психологія" за спеціальністю 053 Психологія перший (бакалаврський) рівень Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти №386 від 16.06.2020 р.
9 Сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" Міністерство внутрішніх справ України №001933 від 02.11.2020 р.
10 Сертифікат про міжнародну акредитацію освітньої програми 222 Медицина НУ "Независимое агентство аккредитации и рейтинга", Республіка Казахстан №19-л від 22.05.2021 р.
1 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики Міністерство охорони здоров'я України АЕ №281187 від 29.08.2013 р.
2 Довідка про внесення до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності Міністерство екології та природних ресурсів України №5/4-7/7849-19 від 17.07.2019 р.
3 Свідоцтво про атестацію лабораторії технологій виробництва добрив і пігментів НДІ МІНДІП ДП "Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" №РУ-0250/21 від 17.02.2021 р.
4 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави Міністерство освіти і науки України ДР №03030 від 26.08.2021 р.
5 Сертифікат на систему управління якістю ДП "Сумистандартметрологія" №UA.СУЯ.068-23 від 02.11.2023 р.
1 Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання Державна інспекція ядерного регулювання України АА №004814 від 29.12.2010 р.
2 Витяг з ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів різними видами транспорту Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) №579 від 26.06.2018 р.
3 Сертифікат легкоатлетичної споруди Департамент змагань ФЛАУ S-99-0009 від 17.12.2018 р.
4 Ліцензія на придбання, зберігання, використання, реалізацію (відпуск) прекурсорів 25.07.2019 р.
1 Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Державний комітет телебачення та радіомовлення України ДК №3062 від 17.12.2007 р.
1 Довідка про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру (ДОЗ «Універ») Міністерство соціальної політики України №0679 від 05.06.2014 р.
2 Свідоцтво про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (ДОЗ «Універ») Сумська обласна державна адміністрація І-ВМ №09 від 07.09.2017 р.
1 Свідоцтво про реєстрацію музею при навчальному закладі, що перебуває у сфері управління МОНУ (музей історико-краєзнавчих досліджень СумДУ) Управління освіти і науки СОДА №19-141 від 01.02.2011 р.
1 Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма №5-Р) Сумська державна податкова адміністрація Сумської області №25700649 від 28.08.1997 р.
2 Довідка про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Державна податкова інспекція у м.Суми №24811 від 03.03.2009 р.
3 Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій Головне управління Державної податкової служби у Сумській області №2502/Ап/18-28-04-0805 від 18.10.2023 р.